DakSupport is specialist in advies op het gebied van platte en hellende daken.
Onze expertise wordt ingezet door professionele ontwerpers, gebouweigenaren,
beheerders en uitvoerende partijen.
DakSupport is een
onafhankelijk dakadviesbureau en aangesloten bij de
verenigde dakadviseurs
.

DAKTECHNIEK
Ondermeer lekkageonderzoek, inspecties inzake verzekerde garantie, en technische
inventarisaties (nulmetingen).
Bij het bepalen van de resterende levensduur van een dak wordt door DakSupport een
zelf ontwikkeld onderhoudsmodel
DAKRISC gehanteerd om een optimaal
renovatiemoment te bepalen.

DAKVEILIGHEID
In het kader van de wettelijke Risico Inventaristatie & Evaluatie (RI&E) dienen
volgens de ARBO-wetgeving de gevaren ook in kaart te worden gebracht voor
kortdurende werkzaamheden op het dakvlak.
Hieruit kan een
Dakveiligheidsplan worden opgesteld.

WATERACCUMULATIE
Op daken bestaande uit lichte constructies van staal met stalen dakplaten kan
wateraccumulatie ontstaan, het doorbuigen van dakplaten door regenbelasting.
Dit kan leiden tot het (deels) instorten van de constructie.
Op basis van opname ter plaatse en controleberekeningen van de constructie volgt een
gedegen advies voor het plaatsen van de benodigde
noodoverstorten.
DakSupport BV
Wierde 6
3344 EC Hendrik-Ido-Ambacht
T 078 - 612 60 35
Email info@daksupport.nl
Meer weten over de Verenigde Dakadviseurs?